1

ENERJİ HİZMETLERİ

* Enerji danışmanlığı

* Proje değerlendirme

* Teknik değerlendirme

* Proje finansmanı

* Elektrik piyasa işlemleri

* Projelendirme/Onay

* Malzeme tedariği/Montaj

* Sisteme bağlantı

* İşletme operasyonu/Bakım